Διοίκηση
Αποφάσεις Ηλεκτρονικές Πληρωμές Υπηρεσίες για τους Πολίτες Χρήσιμα Τηλέφωνα Νομικά Πρόσωπα
Χρήσιμα Links
16.41 oC
Υγρασία 63%
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έγκριση της 17ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Έγκριση της 16ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος… Έγκριση της 15ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους…
Προσκλήσεις - Διακηρύξεις ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Σύνταξη Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και… ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ & ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ… ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ «Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Αργαλαστής» «Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής για ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ «Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής για ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ