Διοίκηση
Αποφάσεις Ηλεκτρονικές Πληρωμές Υπηρεσίες για τους Πολίτες Χρήσιμα Τηλέφωνα Νομικά Πρόσωπα
Χρήσιμα Links
18.55 oC
Υγρασία 60%
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Tα Σώματα Ασφαλείας και τον Στρατό τίμησε ο Δήμος Νοτίου Πηλίου Άνοιξη του 2024 τα έργα υποδομών στις πληγείσες περιοχές ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ… ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Προσκλήσεις - Διακηρύξεις Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής σε Δια Περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής σε δημόσια τακτική συνεδρίαση