Διοίκηση
Αποφάσεις Ηλεκτρονικές Πληρωμές Υπηρεσίες για τους Πολίτες Χρήσιμα Τηλέφωνα Νομικά Πρόσωπα
Χρήσιμα Links
22.01 oC
Υγρασία 62%
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Απόφαση Δ.Σ. 131/2022: Έγκριση της 14ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022-Τροποποίηση Τεχνικού… Απόφαση Δ.Σ. 130/2022: Έγκριση της 13ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022-Τροποποίηση Τεχνικού… Απόφαση Δ.Σ. 129/2022 : Έγκριση της 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. Απόφαση Δ.Σ. 128/2022 :Έγκριση της 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Προσκλήσεις - Διακηρύξεις Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής για ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ «Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής για ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής για ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ