Επικοινωνία
Γραμματεία Δημάρχου Μιχαήλ Μιτζικός
2423350145
Δημαρχείο Νοτίου Πηλίου
2423350140