Προσκλήσεις
Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής για ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στις 18/05/2022 και ώρα 11:00-12:00 π.μ. Περισσότερα
Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) Περισσότερα