Ανακοινώσεις
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περισσότερα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περισσότερα
Έγκριση της 17ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Περισσότερα
Έγκριση της 16ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2022 Περισσότερα
Έγκριση της 15ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2022. Περισσότερα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Περισσότερα
1 2 3 7