Το Κέντρο Κοινότητας (Κ.Κ.) Δήμου Noτίου Πηλίου αποτελεί κοινωνική δομή που λειτουργεί στην έδρα του Δήμου την Αργαλαστή.

Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας περιλαμβάνει τρεις κεντρικούς άξονες:

 • Υποδοχή -Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
 • Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
 • Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων

Βασικός σκοπός της εν λόγω δομής είναι να παρέχει ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του Δήμου Νοτίου Πηλίου που έχουν ανάγκη, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.

Επιπλέον στόχοι της συγκεκριμένης δομής είναι:

 • Να παρέχει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών ώστε να αποφευχθεί η διασπορά πόρων και να επιτευχθεί η ολιστική παρέμβαση σε πολλές ομάδες πληθυσμού,
 • Να υποστηρίζει τoαυτοτελές γραφείο Κοινωνικής Προστασίας .

Επιπλέον, το Κέντρο Κοινότητας έχει τη δυνατότητα, μέσω παραπομπών, να διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα με επιμέρους φορείς και Υπηρεσίες (Υπηρεσίες ΟΤΑ, Δημόσιες Υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, συμβάλλοντας έτσι στην αξιοποίηση των εν λόγω φορέων και Υπηρεσιών.

 • Επικοινωνία και ωράριο: Δευτέρα-Παρασκευή, 7.00 πμ – 3.00 μμ.
 • Τηλέφωνο : 2423350160-162-163-164-165
 • Διεύθυνση: Αργαλαστή
 • Email: kkdimos.notiopelio@gmail.com
 • Κ.Σοφία Μεσαλούρη ΠΕ Διοικητικού (Υπεύθυνη Πράξης )
 • Κ. Δέσποινα Θεοδώρου ΤΕ Κοινωνική Λειτουργός (Συντονίστρια)
 • Κ. Ζώγα Μαρία ΠΕ Ψυχολόγων (Στέλεχος)
 • Κ. Τίγκα Ελένη ΠΕ Παιδαγωγών. (Στέλεχος)