Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ, ΕΝΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ,
ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΗΛΙΝΑΣ Δ.Ε.

ΣΗΠΙΑΔΟΣ»

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ
Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου προκηρύσσει Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων, ενός
σταδίου, με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΗΛΙΝΑΣ Δ.Ε. ΣΗΠΙΑΔΟΣ».
Διοργανώτρια Αρχή: του Διαγωνισμού είναι ο Δήμος Νοτίου Πηλίου.
Κύριος του Έργου: είναι ο Δήμος Νοτίου Πηλίου.
Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας
Στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Αργαλαστή,37006
Τηλέφωνο: 2423350132
E‐mail : texniki.dnpiliou@gmail.com
Ιστοσελίδα: https://dnpiliou.gov.gr/