Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής σε δημόσια τακτική
συνεδρίαση

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο
(αίθουσα συνεδριάσεων ΚΕΓΕ Αργαλαστής) την 3 η του μηνός Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 11:00,