Πρόσκληση σύγκλησης της Δημοτικής Επιτροπής σε δημόσια τακτική συνεδρίαση

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί

στο 2o όροφο του Δημαρχείου την 26 η του μηνός Απριλίου 2024

ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00