ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια 12 η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΚΕΓΕ Αργαλαστής την 29η του μηνός Μαΐου 2024,

ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 15:30