ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια 11 η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΚΕΓΕ Αργαλαστής

την 25 η του μηνός Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30