ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια 5 η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, που θα
διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΚΕΓΕ Αργαλαστής την 2 η του μηνός Φεβρουαρίου 2024, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14:00