ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια 3 η Τακτική συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, που θα
διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΚΕΓΕ Αργαλαστής την 19 η του μηνός Ιανουαρίου 2024, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 16:00