ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ «Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Αργαλαστής»

Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου
«Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Αργαλαστής» μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ