Από το Τμήμα Δημ. Προσόδων  & Περιουσίας  ανακοινώνεται ότι έχει δημιουργηθεί
από την ΚΕΔΕ  κεντρική «Πλατφόρμα δήλωσης ακαθαρίστων εσόδων και
παρεπιδημούντων» η οποία απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που υπόκεινται στο
τέλος ακαθαρίστων εσόδων και στο τέλος παρεπιδημούντων.