ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 10 ης ΕΙΔΙΚΗΣ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ημερομηνία συνεδρίασης : 26-04-2024