Η σύμβαση για την εκτέλεση της μελέτης: «Σύνταξη Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Ενοτήτων Τρικερίου, Σηπιάδος και Αργαλαστής του Δήμου Νοτίου Πηλίου», ύψους 522.622 ευρώ υπογράφηκε σήμερα από τον Δήμαρχο Νοτίου Πηλίου Μιχ. Μιτζικό.

Χρηματοδότηση Υπουργείο Εσωτερικών “Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ”.

Οι μελέτες αφορούν στην κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση των Λιμενικών Υποδομών των Δημοτικών Ενοτήτων Τρικερίου, Σηπιάδος και Αργαλαστής καθώς και καθορισμού και χωροθέτησης της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος.

Τα παραπάνω αφορούν τους κάτωθι Οικισμούς:

– Κόττες, T.K. Tρικερίου.

– Αλογόπορος, Τ.Κ. Τρικερίου.

– Μύλος, Τ.Κ. Τρικερίου.

– Γεροπλίνα, Τ.Κ. Τρικερίου.

– Μηλίνα, Τ.Κ. Μηλίνας.

– Παλαιό Τρίκερι, Τ.Κ. Τρικερίου.

– Άγιος Γεώργιος (Κατηγιώργης), Τ. Κ. Προμυρίου.

– Μουρτιάς, Τ.Κ. Προμυρίου.

– Αγία Κυριακή, Τ.Κ. Τρικερίου.

– Χόρτο, Τ.Κ. Αργαλαστής.

– Αλατάς, Τ.Κ. Τρικερίου.