Ξεκινούν οι εργασίες διαμόρφωσης του Περιμετρικού Μονοπατιού στο Φράγμα Παναγιώτικο, μετά την υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου Νοτίου Πηλίου Μιχ. Μιτζικού και του αναδόχου του έργου.

Σκοπός της δημιουργίας Περιμετρικού Μονοπατιού είναι η εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του φράγματος, καθώς θα διευκολύνει την επιθεώρηση του έργου σε όλη του την έκταση, ενώ θα διαμορφωθούν και οι συνθήκες για την αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή, παρέχοντας στους επισκέπτες έναν νέο χώρο ποιοτικής αναψυχής που θα συνεισφέρει σημαντικά στην τοπική οικονομική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τη μελέτη, που εκπόνησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νοτίου Πηλίου, ο περιβάλλοντας χώρος της Λίμνης του Φράγματος θα διαμορφωθεί μέσω της δημιουργίας ενός περιμετρικού μονοπατιού, που περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης και συντήρησής του καθώς και διάνοιξη του ανατολικού τμήματος και θα κατασκευασθούν συμπληρωματικές υποδομές για την εξυπηρέτηση των χρηστών, όπως ξύλινα παγκάκια και ξύλινες γέφυρες.

Σκοπός του έργου είναι η αξιοποίηση του μονοπατιού τόσο για τον τεχνικό έλεγχο του Φράγματος, όσο και για λόγους υπαίθριας ψυχαγωγίας. Επίσης, θα αυξήσει την επισκεψιμότητα της περιοχής, παρέχοντας στους επισκέπτες έναν νέο χώρο ποιοτικής αναψυχής, ο οποίος θα συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και κατ’ επέκταση στην οικονομία της.

Δημιουργία μονοπατιού trecking – mountain biking στη Λίμνη «Παναγιώτικο»

Η ευρύτερη περιοχή αποτελεί έναν εντυπωσιακό βιότοπο, που την καθιστά πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή πολιτών και τουριστών για ένα χώρο ανάτασης, ξεκούρασης, αλλά και δραστηριοτήτων όπως η πεζοπορία και η ορεινή ποδηλασία.

Η κατασκευή ενός μονοπατιού γύρω από τη Λίμνη του Φράγματος «Παναγιώτικο» θα δημιουργήσει πρόσβαση στην έντονη βλάστηση του δάσους και στην άμεση επαφή με το νερό και το βουνό.

Η ποικιλομορφία εδάφους, με υψομετρική διαφορά μονοπατιού περίπου 10 μέτρα, θα δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για ένα μονοπάτι που θα χρησιμοποιηθεί εκτός από πεζοπορία και για διαδρομή ορεινής ποδηλασίας mountain biking.

Χρηματοδότηση Πράσινο Ταμείο.