Σύμβαση για την πυρασφάλεια στα σχολικά κτήρια του Δήμου υπέγραψε σήμερα ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχ. Μιτζικός.

Η σύμβαση ποσού 49.085,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αφορά στα μέτρα πυροπροστασίας στα σχολικά κτήρια του Δήμου Νοτίου Πηλίου και οι εργασίες περιλαμβάνουν:

-Συστήματα πυρανίχνευσης
-Τοποθέτηση συστημάτων κατάσβεσης
-Τοποθέτηση πυροσβεστήρων
-Τοποθέτηση πυράντοχων πορτών.

Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Υπουργείο Εσωτερικών.