Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Γραφείο του Δημάρχου Νοτίου Πηλίου Μιχ. Μιτζικού με τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Ε.Π. Μαγνησίας Νικ. Αθανασάκη και την Πρόεδρο της ΔΗΜ.Τ.Ο. Νοτίου Πηλίου Φιλ. Λαμπαδάρη.

Ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου ενημέρωσε τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δ.Ε.Ε.Π. Μαγνησίας, καθώς και τα μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ο., για τα έργα που υλοποιούνται καθώς για και ζητήματα του Δήμου που χρίζουν επίλυσης.

Στη συνάντηση μετείχαν οι Αντιδήμαρχοι: Δ. Παρησιάδης, Απ. Διανέλλος, Νικ. Μαμμάς, Ι. Ευαγγελάκης, Δημ. Ραμματάς, Βασ. Μανέτας και Ι. Φιλίππου, η υπεύθυνη Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Δ.Ε.Ε.Π. Μαγνησίας Μαρία Θλιβερού, ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π. Μαγνησίας Γ. Πολύζος, καθώς και τα μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ο. Νοτίου Πηλίου Αθ. Κανταράκης και Κ. Ζαζάνης.