Με δύο νέα απορριμματοφόρα θα ενισχυθεί η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Νοτίου Πηλίου, μετά τη σύναψη σχετικής σύμβασης που υπέγραψε ο Δήμαρχος κ. Μιχ. Μιτζικός με την Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων – Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία ΑΕΒΕ, έπειτα από ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

Η προμήθεια των δύο καινούριων οχημάτων περισυλλογής απορριμμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 119.399 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), θα συμβάλλει στην αποκομιδή των απορριμμάτων στους οικισμούς και τα χωριά του Δήμου, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες.

Τα προς προμήθεια οχήματα είναι δύο καινούρια και αμεταχείριστα απορριμματοφόρα, χωρητικότητας 3 κ.μ. ενώ σύμφωνα τη σύμβαση, ο ανάδοχος αναλαμβάνει με δική του δαπάνη την εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού του Δήμου στον χειρισμό και την συντήρηση στις εγκαταστάσεις του Δήμου Νοτίου Πηλίου.