Στη σύνθεση του Πειθαρχικού Συμβουλίου Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας του Άρθρου 234, Ν. 3852/2010, ως εκπρόσωπος της ΠΕΔ Θεσσαλίας, συμμετέχει ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχάλης Μιτζικός.

Ο κ. Μιτζικός είναι Τακτικό Μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου μετά από σχετική Απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ Θεσσαλίας.