Στη δημοσιότητα έδωσε ο Δήμος Νοτίου Πηλίου τα Πρακτικά της Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών της ΚΕΔΕ με τίτλο «Η Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Πολιτικής για τους μικρούς Ορεινούς Δήμους και τις Ορεινές Περιοχές», που πραγματοποιήθηκε με την συνδιοργάνωση του Δήμου Νοτίου Πηλίου, στις 7 & 8 Οκτωβρίου 2022, στον Άγιο Γεώργιο Νηλείας και στις Μηλιές του Δήμου Νοτίου Πηλίου.

Η διοργάνωση της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών της Κ.Ε.Δ.Ε αποτέλεσε τιμή για τον Δήμο Νότιου Πηλίου, ενώ οι Αποφάσεις της υιοθετήθηκαν ουσιαστικά από το Συνέδριο της ΚΕΔΕ στον Βόλο στις 21 – 23 Νοεμβρίου 2022, το οποίο θέσπισε μια πιο δίκαιη και αντικειμενική κατανομή των ΚΑΠ όσον αφορά τις Ορεινές Περιοχές και τους Περιφερειακούς Δήμους της Χώρας.