Πρόταση ύψους 780.000 ευρώ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπέβαλε ο Δήμος Νοτίου Πηλίου για τη δημιουργία Δικτύου μονοπατιών και πεζοπορικών διαδρομών στα διοικητικά όρια του Δήμου.

Η πρόταση υποβλήθηκε μετά την σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νοτίου Πηλίου.

Το έργο περιλαμβάνει 7 διαδρομές εντός των ορίων των Οικισμών του Δήμου Νοτίου Πηλίου και οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν κυρίως σε βελτίωση της βατότητας, καθαρισμό από κοντή βλάστηση και κλάδεμα δέντρων, απομάκρυνση φθαρτών υλικών καθώς και προϊόντων καθαρισμού, κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων για σήμανση.

Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός Δικτύου Διαδρομών Πεζοπορίας με σκοπό την δημιουργία, την αναβάθμιση, τη συμμόρφωση πλήρωσης κοινών κριτηρίων και ενδεχομένως την ενοποίηση των υφιστάμενων τοπικών δικτύων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και βελτίωσης χώρων αναψυχής.

Επιπλέον, οι χώροι ενδιάμεσης στάσης (χώροι αναψυχής) θα κατασκευαστούν με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά.

Ειδικότερα προβλέπεται η χρηματοδότηση δράσεων που εμπίπτουν στις κατηγορίες:
• Τη δημιουργία διαδρομών πεζοπορίας
• Τον εμπλουτισμό και αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου μονοπατιών, διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλασίας, των υπό ένταξη περιοχών
• Τη δημιουργία και βελτίωση των χώρων αναψυχής, σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου μονοπατιών των υπό ένταξη περιοχών.