Στην πρόσληψη 13 σχολικών καθαριστών-τριών θα προχωρήσει η Δημοτική Αρχή Νοτίου Πηλίου, ώστε με την έναρξη της σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμβριο να αναλάβουν υπηρεσία καθαριότητας.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Νοτίου Πηλίου αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα και οι ενδιαφερόμενοι-ες έχουν προθεσμία υποβολής ενστάσεων μέχρι την Παρασκευή 11 Αυγούστου στις 23.59.

Στη συνέχεια θα οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα και οι προσληφθέντες θα αναλάβουν υπηρεσία.