Στην πρόσληψη τεσσάρων ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας δύο μηνών), προχωρά ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα καθαριότητας.

Η μια θέση αφορά Εργάτη Καθαριότητας ΥΕ, δύο ΔΕ Οδηγών και μια ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, με ικανότητα χειρισμού εκσκαφέα-φορτωτή.