ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για την αποκατάσταση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Αργαλαστής, λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες»