Πρόσκληση συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας

(Σ.Α.Π.) Δήμου Νότιου Πηλίου