Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο
(αίθουσα συνεδριάσεων ΚΕΓΕ Αργαλαστής) την 31 η του μηνός Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 11:00