Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής σε δημόσια τακτική συνεδρίαση

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στο 2o όροφο
του Δημαρχείου την 25 η του μηνός Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30