Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής σε δημόσια τακτική συνεδρίαση

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο
(αίθουσα συνεδριάσεων 2 ου ορόφου) την 6 η του μηνός Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 12:00