Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο
(αίθουσα συνεδριάσεων ΚΕΓΕ Αργαλαστής) την 16 η του μηνός Αυγούστου 2023, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 12:00