Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής σε δημόσια τακτική συνεδρίαση

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο
(αίθουσα συνεδριάσεων ΚΕΓΕ Αργαλαστής) την 9 η του μηνός Αυγούστου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00