Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής σε δημόσια τακτική συνεδρίαση

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο
(αίθουσα συνεδριάσεων ΚΕΓΕ Αργαλαστής) την 5 η του μηνός Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 11:00,