Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής σε Δια Περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων

Καλείστε σε Δια Περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση την 28η  του μηνός Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα: 12:00 – 13:00