Πρόσκληση σύγκλησης της Δημοτικής Επιτροπής σε Έκτακτη Δια Περιφοράς
συνεδρίαση

Καλείστε να προσέλθετε σε Έκτακτη Δια Περιφοράς συνεδρίαση, την 2 α του μηνός
Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00