Πρόσκληση σύγκλησης της Δημοτικής Επιτροπής σε δημόσια τακτική συνεδρίαση

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στο 2o όροφο
του Δημαρχείου την 6 η του μηνός Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00