Πρόσκληση σύγκλησης της Δημοτικής Επιτροπής σε δημόσια τακτική συνεδρίαση

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στο 2o όροφο του Δημαρχείου την 7 η του μηνός Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00