Πρόσκληση σύγκλησης της Δημοτικής Επιτροπής σε δημόσια τακτική συνεδρίαση

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί

στο 2o όροφο του Δημαρχείου την 5 η του μηνός Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και

ώρα 12:00