Πρόσκληση σύγκλησης της Δημοτικής Επιτροπής σε δημόσια τακτική συνεδρίαση

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί

στο 2o όροφο του Δημαρχείου την 29 η του μηνός Μαΐου 2024

ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00