Πρόσκληση σύγκλησης της Δημοτικής Επιτροπής σε δημόσια τακτική συνεδρίαση

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί

στο 2o όροφοτου Δημαρχείου την 22 η του μηνός Μαΐου 2024,

ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00