Πρόσκληση σύγκλησης της Δημοτικής Επιτροπής σε δημόσια τακτική συνεδρίαση

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στο 2o όροφο
του Δημαρχείου την 10 η του μηνός Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00