Πρόσκληση σύγκλησης της Δημοτικής Επιτροπής σε δημόσια τακτική συνεδρίαση

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί

στο 2o όροφο του Δημαρχείου την 25 η του μηνός Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00