ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια 11 η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, που θα
διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων ΚΕΓΕ Αργαλαστής την 11η του μηνός Αυγούστου 2023, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14:30