ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια 2 η Ειδική συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΚΕΓΕ Αργαλαστής την 19 η του μηνός Ιανουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00