ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια 2η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ για το έτος 2024 του
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, που θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΚΕΓΕ
Αργαλαστής την 24η του μηνός Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:15