ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια 9 η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΚΕΓΕ Αργαλαστής την 26 η του μηνός

Απριλίου 2024, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και  ώρα 14:30