ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 4 η ΈΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 & 68 του Ν.3852/2010 σε
κατεπείγουσα 4η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στο 2o όροφο του Δημαρχείου, θα
πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, την 30 η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 έως 14:00