ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 21η ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, την 15η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 έως 15:00