Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου καλεί τους δημότες του να συμμετέχουν στο έργο «Οικιακή κομποστοποίηση» στον Δήμο Νοτίου Πηλίου. Το έργο σκοπεύει να καλύψει με δωρεάν προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης νοικοκυριά του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Κριτήρια επιλογής είναι η ιδιότητα και η θέση του ακινήτου, η ύπαρξη χώρου για την εγκατάσταση του κομποστοποιητή και η σύνθεση των οικογενειών.

Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να συμμετέχουν στο έργο θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την σχετική αίτηση στα γραφεία του Δήμου Νοτίου Πηλίου στην διεύθυνση: Δημαρχείο Νοτίου Πηλίου, Αργαλαστή 37006 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου oikiakicompost.dnp@gmail.com. Έντυπα της αίτησης θα είναι διαθέσιμα στο Δημαρχείο του Δήμου Νοτίου Πηλίου και στην ιστοσελίδα του Δήμου https://dnpiliou.gov.gr Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για όσες αιτήσεις εγκριθούν, οι δικαιούχοι θα λάβουν δωρεάν κομποστοποιητή και συνοδό εξοπλισμό, οι οποίοι θα συμβάλουν στον περιορισμό των οικιακών αποβλήτων που μεταφέρονται σε κάδους απορριμμάτων και σε ΧΥΤΑ, καθώς και στη μείωση του κόστους διαχείρισης. Επί πλέον όσοι δημότες αποκτήσουν τον οικιακό κάδο κομποστοποίησης θα παράγουν κομπόστ δημιουργώντας το δικό τους λίπασμα για τον κήπο τους, θα βελτιώσουν την ποιότητα των φυτών τους, καθώς τα οργανικά και ανόργανα συστατικά επιστρέφουν στη γη, κάνοντάς την περισσότερο γόνιμη.

Με την ένταξή τους στο έργο, ο Δήμος Νοτίου Πηλίου θα τους παρέχει:

•Ενημέρωση για την διαδικασία διαλογής των οικιακών βιοαποβλήτων και την διαδικασία κομποστοποίησης.
•Υποστήριξη για ένα εξάμηνο στην υλοποίηση της δράσης.
•Σχετική βεβαίωση συμμετοχής στη δράση διαχείρισης οργανικών αποβλήτων.

Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».