«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συλλογή, μεταφορά και αξιοποίηση  χρησιμοποιημένου ιματισμού και υποδημάτων»